11 wytycznych do pracy z bólem mięśniowo-szkieletowym

Koszty bólu

Pomimo ciągłego rozwoju wiedzy i badań naukowych nadal rosną koszty związane z bólem mięśniowo-szkieletowym. Przede wszystkim, bardzo ważne jest, aby specjaliści medyczni praktykowali zgodnie z wysokiej jakości wytycznymi.

Wytyczne do pracy

W 2019 roku zespół pod kierownictwem Ivana Lin opracował 11 wysokiej jakości praktyk klinicznych do pracy z bólem mięśniowo-szkieletowym:

1. Opieka powinna być skoncentrowana na pacjencie (reaguj na indywidualny kontekst pacjenta, wykorzystuj skuteczną komunikację i współdecydujcie).

2. Przeprowadź badanie przesiewowe pacjentów, aby zidentyfikować osoby z większym prawdopodobieństwem wystąpienia poważnych patologii/stanów ostrzegawczych.

3. Oceń czynniki psychospołeczne.

4. Odradza się wykonywanie badań radiologicznych, chyba że:

  • Podejrzewa się poważną patologię.
  • Występuje niezadowalająca odpowiedź na leczenie zachowawcze lub niewyjaśniona progresja objawów przedmiotowych i podmiotowych.

5. Wykonaj badanie fizykalne, w tym neurologiczne testy przesiewowe, ocenę ruchomości i/lub siły mięśniowej.

6. Oceniaj postępy pacjenta.

7. Zapewnij edukację dotyczącą profilaktyki i stanu zdrowia.

8. Zapewnij edukację dotyczącą aktywności fizycznej i/lub ćwiczeń.

9. Terapię manualną należy stosować tylko jako dodatek do innych metod leczenia opartych na dowodach.

10. O ile nie jest to wyraźnie wskazane (np. występowanie „czerwonych flag”), przed zabiegiem należy zaoferować opartą na dowodach opiekę niechirurgiczną.

11. Ułatw kontynuację lub wznowienie pracy.

Wysoka jakość

Jako przedstawiciele zawodu medycznego powinniśmy (musimy?) stosować leczenie oparte o procedury wysokiej jakości.

Tak wiem, że zaraz mogą pojawić się słowa krytyki dotyczące tego co jest, a co nie jest wysokiej jakości wytyczną. I na jakiej podstawie ktoś takiego stwierdza.

Natomiast w państwach takich jak np. Australia czy Wielka Brytania decydenci zauważyli ogromny problem związany z kosztami leczenia bólu mięśniowo-szkieletowego. Problem nasilony jest przez starzenie się społeczeństwa i niechęć do płacenia wyższych składek zdrowotnych.

Stąd też zespoły badawcze przeprowadzają metaanalizy badań naukowych na podstawie których wyciągają wnioski, stwierdzają co jest najskuteczniejsze.

Jak widać w powyższych procedurach nie ma żadnych wskazówek co do leczenia konkretnymi lekami, zabiegami, metodami, itd. Trudno więc sugerować, że opracowali je nieetyczni naukowcy.

Więcej wskazówek do pracy z bólem mięśniowo-szkieletowym znajdziesz w pakiecie webinarów zRozum ból.

 

Miniaturka
Daniel Kawka

Nazywam się Daniel Kawka i z dumą noszę tytuł fizjoterapeuty. Dużą przyjemność sprawia mi śledzenie badań naukowych, którymi dzielę się podczas prowadzonych kursów. Na co dzień pracuję z pacjentami z przewlekłym bólem. Lubię moją pracę ?