Taniec w terapii przewlekłego bólu

Obecnie leki opioidowe są często przepisywane przez lekarzy, jeśli chodzi o leczenie przewlekłego bólu. Leki te mają ograniczoną skuteczność i liczne niepożądane skutki uboczne. Dlatego można je uznać za kiepską długoterminową opcję leczenia bólu przewlekłego. 

W związku z tym istnieje duże zapotrzebowanie na skuteczne alternatywne interwencje, które zmniejszają ból i niepełnosprawność.

Terapia poprzez taniec (dance movement therapy – DMT) odnosi się zarówno do ciała jak i umysłu i wykazuje obiecujące wyniki w leczeniu przewlekłego bólu.

Lęk przed ruchem

Demonizowanie bólu jest przykładem czynnika psychologicznego, który ma wpływ na przewlekły ból. Często wyolbrzymiamy nasze doznania bólowe lub poczucie bezradności wobec bólu. Takie zachowanie może sprzyjać powstawaniu stanu zwanego kinezjofobią lub lękiem przed ruchem. 

Jak sama nazwa wskazuje, kinezjofobia prowadzi do zachowań unikających, takich jak unikanie ćwiczeń, bezczynność, depresja i pogorszenie sprawności fizycznej. Wszystko to przyczynia się do utrzymania błędnego koła bólu.

Terapia Ruchem Tańca (DMT) może przyczynić się do leczenia bólu poprzez przerwanie tego cyklu, ponieważ wpływa na kilka aspektów doświadczenia bólu przewlekłego.

Terapia poprzez taniec

Sesja DMT odbywa się z małą grupą osób, prowadzona przez certyfikowanego terapeutę DMT. Promują one sprawność fizyczną, zdrowie psychiczne, dobre samopoczucie emocjonalne i więź społeczną wśród członków grupy.

Typowa sesja DMT może wyglądać następująco: 

  • Rozpoczyna się od sprawdzenia, jak czują się uczestnicy, po czym następuje półprowadzona rozgrzewka ruchowa. 
  • Główne zajęcia ruchowe koncentrują się na konkretnych tematach sesji: budzenie zmysłów, uwaga i skupienie, kreatywność i zabawa.
  • Pod koniec części ruchowej następuje ochłodzenie z oddechem i rozciąganiem.
  • Następnie, refleksyjny dziennik pozwala uczestnikom na zebranie swoich przemyśleń na temat sesji.
  • Przed ostatnim ćwiczeniem odbywa się dyskusja grupowa na temat doświadczeń uczestników.
  • Sesję zamyka grupowy rytuał ruchowy.

Webinary dla fizjoterapeutów i masażystów

Psychoedukacja i ruch

DMT zapewnia również pacjentom informacje i wsparcie, aby pomóc im lepiej zrozumieć i radzić sobie z chorobą. Wykorzystuje ruch i taniec, aby włączyć nowe spostrzeżenia i informacje zwrotne, które mogą pomóc im zmienić niektóre zachowania, które przyjęli z powodu choroby.

Korzyści płynące z terapii poprzez taniec

W tańcu ludzie mogą swobodnie odkrywać i wyrażać swoje myśli i uczucia związane z doświadczeniem bólu, uzyskać lepszy wgląd i nauczyć się nowych technik radzenia sobie ze stresem.

W wyniku  doświadczenia tańca, ludzie mogą odzyskać poczucie kontroli nad swoim bólem i życiem.

Miniaturka
Daniel Kawka

Nazywam się Daniel Kawka i z dumą noszę tytuł fizjoterapeuty. Dużą przyjemność sprawia mi śledzenie badań naukowych, którymi dzielę się podczas prowadzonych kursów. Na co dzień pracuję z pacjentami z przewlekłym bólem. Lubię moją pracę ?