Jak powinna wyglądać fizjoterapia skoncentrowana na pacjencie

Człowiek jest istotą na tyle złożoną i skomplikowaną, że niełatwo skupić się tylko na jednym aspekcie jego ciała. Na dobre zdrowie składa się dziesiątki, a może nawet setki różnych czynników. Świadcząc usługi zdrowotne powinniśmy mieć na względzie holistyczne podejście do pacjenta. Przede wszystkim opieka powinna być skoncentrowana na pacjencie.

Co to jest opieka skoncentrowana na pacjencie?

Pacjenci są partnerami swoich świadczeniodawców, a świadczeniodawcy traktują pacjentów nie tylko z perspektywy klinicznej, ale także emocjonalnej, psychicznej, duchowej, społecznej i finansowej.

W opiece skoncentrowanej na pacjencie, specyficzne potrzeby zdrowotne jednostki i pożądane wyniki zdrowotne to siła napędową wszystkich decyzji dotyczących opieki zdrowotnej i pomiarów jakości.

Opieka skoncentrowana na pacjencie to opieka, która jest rozwijana we współpracy z pacjentem, która jest pełna szacunku i odpowiada na indywidualne potrzeby, wartości i preferencje pacjenta.

 

8 Zasad Opieki Skoncentrowanej na Pacjencie

 

 1. Szacunek dla wartości, preferencji i wyrażanych potrzeb pacjentów

Zaangażowanie pacjentów w podejmowanie decyzji, uznanie, że są oni osobami posiadającymi własne, unikalne wartości i preferencje. Traktowanie pacjentów z godnością, szacunkiem i wrażliwością na ich wartości kulturowe i autonomię.

 1. Koordynacja i integracja opieki

Często pacjenci mają poczucie bezradności i bezsilności w obliczu choroby. Właściwa koordynacja opieki może złagodzić te uczucia. Podczas badań pacjenci określili trzy obszary, w których koordynacja opieki może zmniejszyć poczucie bezradności:

 • opieka kliniczna
 • usługi pomocnicze i wsparcie
 • opieka nad pacjentem na pierwszej linii
 1. Informacja i edukacja

Pacjenci powinni być na bieżąco informowani o sposobach leczenia i swoim stanie zdrowia. A dokładnie mają posiadać informacje o:

 • stanie klinicznym, postępach i rokowaniu
 • procesach opieki
 • ułatwiające samodzielność, samoopiekę i promocję zdrowia.
 1. Komfort fizyczny

Poziom komfortu fizycznego, jaki odczuwają pacjenci, ma znaczący wpływ na ich doświadczenia. Obszary szczególnie ważne dla pacjentów:

 • Leczenie bólu.
 • Pomoc w czynnościach i codziennych potrzebach życiowych.
 • Otoczenie i środowisko szpitala/gabinetu.
 1. Wsparcie emocjonalne i łagodzenie lęku i niepokoju

Strach i niepokój związany z chorobą może być równie osłabiający jak skutki fizyczne. Terapeuci powinni zwrócić szczególną uwagę na niepokój związany z:

 • stanem fizycznym, leczeniem i rokowaniem
 • wpływem choroby na siebie i rodzinę
 • finansowymi skutkami choroby.
 1. Zaangażowanie rodziny i przyjaciół

Zasada ta odnosi się do roli rodziny i przyjaciół w doświadczeniu pacjenta.  Rodzinne wymiary opieki skoncentrowanej na pacjencie zostały zidentyfikowane następująco:

 • Angażowanie rodziny i bliskich przyjaciół w podejmowanie decyzji
 • Wspieranie członków rodziny jako opiekunów
 • Rozpoznawanie potrzeb rodziny i przyjaciół
 1. Czas rekonwalescencji

Pacjenci mają obawy dotyczące ich zdolności do opieki nad sobą po zakończeniu rehabilitacji. Zaspokojenie potrzeb pacjentów w tym zakresie wymaga następujących działań:

 • Zrozumiałych, szczegółowych informacji dotyczących leków, ograniczeń fizycznych, potrzeb żywieniowych, itp.
 • Koordynacja i planowanie ciągłego leczenia.
 • Dostarczenia informacji na temat dostępu do wsparcia klinicznego, społecznego, fizycznego i finansowego w sposób ciągły.
 1. Dostęp do opieki

Pacjenci muszą wiedzieć, że mają dostęp do opieki, kiedy jest ona potrzebna. Skupiając się głównie na opiece ambulatoryjnej, następujące obszary są ważne dla pacjentów:

 • Dostęp do lokalizacji szpitali, klinik i gabinetów lekarskich.
 • Dostępność transportu
 • Łatwość umówienia się na wizytę
 • Dostępność wizyt w razie potrzeby
 • Dostępność do specjalistów lub usług specjalistycznych w przypadku wystawienia skierowania
 • Jasne instrukcje dotyczące tego, kiedy i jak uzyskać skierowanie.

 

Elementy opieki skoncentrowanej na pacjencie

Opieka skoncentrowana na pacjencie (i jego rodzinie) polega na zachęcaniu do aktywnej współpracy i wspólnego podejmowania decyzji przez pacjentów, rodziny i terapeutów w celu opracowania i zarządzania dostosowanym i kompleksowym planem opieki.

Większość definicji opieki skoncentrowanej na pacjencie ma kilka wspólnych elementów:

 • Misja systemu opieki zdrowotnej, wizja, wartości, przywództwo i czynniki wpływające na poprawę jakości – dostosowane do celów skoncentrowanych na pacjencie.
 • Wspólna opieka, skoordynowana i dostępna. Świadczona we właściwym czasie i miejscu.
 • Opieka skoncentrowana na komforcie fizycznym i dobrym samopoczuciu emocjonalnym.
 • Preferencje, wartości, tradycje kulturowe i warunki społeczno-ekonomiczne pacjenta i jego rodziny są respektowane.
 • Pacjenci i ich rodziny są oczekiwaną częścią zespołu opieki i odgrywają rolę w podejmowaniu decyzji na poziomie pacjenta i systemu.
 • Ułatwiona obecność członków rodziny w środowisku opieki.
 • Informacje przekazywane w pełni i w odpowiednim czasie, tak aby pacjenci i ich rodziny mogli podejmować świadome decyzje.

 

Korzyści z opieki skoncentrowanej na pacjencie

Podstawowym celem i korzyścią z opieki skoncentrowanej na pacjencie jest poprawa indywidualnych wyników zdrowotnych. Korzyści odnoszą nie tylko pacjenci, ale także fizjoterapeuci i system opieki zdrowotnej, poprzez:

 • Poprawę wyników satysfakcji wśród pacjentów i ich rodzin.
 • Lepszą reputację środowiska medycznego wśród odbiorców usług zdrowotnych.
 • Lepsze morale i wydajność wśród personelu medycznego.
 • Lepszą alokację zasobów.
 • Zmniejszone wydatki i zwiększone marże finansowe w całym kontinuum opieki.

 

Przykłady opieki skoncentrowanej na pacjencie

Opieka skoncentrowana na pacjencie jest realizowana na wiele sposobów, w różnych środowiskach opieki zdrowotnej.

 

Opieka skoncentrowana na pacjencie w gabinecie lekarskim

W ramach opieki skoncentrowanej na pacjencie, opieka koncentruje się bardziej na problemie pacjenta niż na jego diagnozie. Pacjenci mają zaufanie, osobiste relacje ze swoimi lekarzami. Empatia, dwukierunkowa komunikacja i kontakt wzrokowy są kluczowe, podobnie jak zdolność lekarza do spojrzenia poza bezpośrednie objawy lub ból pacjenta. To szersze spojrzenie na potrzeby pacjenta wymaga od świadczeniodawców oferowania usług lub kierowania do takich placówek, jak: programy wsparcia rówieśniczego, pracownicy socjalni, doradcy finansowi, osoby zajmujące się zdrowiem psychicznym i emocjonalnym, transport i pomoc w codziennym życiu, a w niektórych społecznościach także nauka języka, czytania i pisania. 

Podczas gdy interakcja międzyludzka odgrywa główną rolę w opiece skoncentrowanej na pacjencie, praktyki lekarskie mogą również wykorzystywać różne narzędzia oparte na technologii, aby pomóc pacjentom wziąć odpowiedzialność za ich opiekę zdrowotną poza gabinetem lekarskim. Portale internetowe, które pozwalają pacjentom na umawianie się na wizyty, uzyskiwanie informacji o ich stanie zdrowia i instrukcji dotyczących opieki, przeglądanie wyników badań laboratoryjnych i notatek lekarskich, a także płacenie rachunków w dogodnym dla nich czasie.

 

Opieka skoncentrowana na pacjencie w szpitalu

W modelu opieki skoncentrowanej na pacjencie ścisłe godziny odwiedzin i ograniczenia dotyczące odwiedzin odchodzą w przeszłość. Pacjenci mają prawo decydować o tym, kto i kiedy może ich odwiedzać. Członkowie rodziny (zgodnie z definicją pacjenta, nie tylko krewni) są zapraszani do odwiedzin podczas obchodu i zmian, aby mogli być częścią zespołu opieki, uczestnicząc w dyskusjach i decyzjach dotyczących opieki. Kiedy nie są obecni w pokoju z pacjentem, są na bieżąco informowani o postępach ich bliskiego poprzez bezpośrednie i terminowe aktualizacje. Infrastruktura szpitala skoncentrowana na pacjencie zachęca do współpracy z rodziną dzięki środowisku przypominającym dom, które nie tylko zaspokaja potrzeby pacjenta, ale także potrzeby członków rodziny. Na przykład, oddziały położnicze są przeprojektowywanie i wyposażone w przyjazne dla rodzin sale poporodowe. Mogą one pomieścić mamę, dziecko i członków rodziny, których zachęca się do spędzania nawet 24 godzin dziennie razem w sali, aby wzmocnić więzi rodzinne.

 

Fizjoterapia spersonalizowana

 Koncepcja opieki skoncentrowanej na pacjencie obejmuje również leczenie i terapie prowadzone przez fizjoterapeutów. Nie tylko plany opieki są dostosowywane do potrzeb pacjenta. Indywidualna genetyka pacjenta, metabolizm, biomarkery, układ odpornościowy i inne „sygnatury” wykorzystywane są w wielu stanach chorobowych – do tworzenia spersonalizowanych ćwiczeń i terapii, a także towarzyszących im badań diagnostycznych, które pomagają fizjoterapeutom lepiej przewidzieć najlepszy plan dla każdego pacjenta.

 

Zmiana kulturowa w kierunku opieki skoncentrowanej na pacjencie

Opieka skoncentrowana na pacjencie wymaga zmiany sposobu projektowania, zarządzania i refundacji praktyk świadczeniodawców i systemów opieki zdrowotnej. Zgodnie z założeniami opieki skoncentrowanej na pacjencie, zmiana ta nie odbywa się w próżni, ani nie jest napędzana przez tradycyjne systemy, w których terapeuci lub lekarze są jedynymi autorytetami. W proces ten angażują się wszyscy. Począwszy od pracowników parkingu i służb ochrony środowiska po członków zarządu. -Przekłada się to bezpośrednio na zatrudnienie, szkolenia, styl przywództwa i kulturę organizacyjną.

 

Modyfikacja tradycyjnych ról

Opieka skoncentrowana na pacjencie oznacza również zmianę tradycyjnych ról pacjentów i ich rodzin. Z biernego „przyjmującego zamówienia” na aktywnego „członka zespołu”. 

Wraz ze wzrostem popularności opieki zdrowotnej skoncentrowanej na pacjencie i jego rodzinie oczekujemy się, że pacjenci bardziej zaangażują się w terapię. Mogą w tym pomóc ankiety lub grupy fokusowe przeprowadzane przez terapeutów wśród pacjentów i ich rodzin.

Więcej o fizjoterapii skoncentrowanej na pacjencie dowiesz się podczas kursu PsychoFizjoterapia bólu pleców.

Miniaturka
Daniel Kawka

Nazywam się Daniel Kawka i z dumą noszę tytuł fizjoterapeuty. Dużą przyjemność sprawia mi śledzenie badań naukowych, którymi dzielę się podczas prowadzonych kursów. Na co dzień pracuję z pacjentami z przewlekłym bólem. Lubię moją pracę 🙂